Pomocy oraz opieki wymagają ludzie w wieku starszym. Ludzie starzy zmieniają się nie tylko zewnętrznie. Zmiany zachodzą w całym organizmie. Trudniejsze staje się oddychanie, serce jak również naczynia krwionośne ulegają zwyrodnieniu, gorzej przebiega trawienie, następuje wyraźne zmniejszenie siły mięśni. Również wzrok, słuch, smak jak również węch ulegają osłabieniu. W zmianach psychicznych na plan pierwszy wysuwa się osłabienie pamięci, krytycyzmu oraz orientacji, co prowadzi bardzo często do zaskakujących zachowań. Niektóre osoby są skłonne do narzekań, podejrzanych i zgłaszania różnych pretensji. Pomoc ludziom starym oraz opieka nad nimi powinna być w miarę wszechstronna, ale delikatna i nie rażąca. Nie powinna w starym człowieku budować przekonania, że już jest nikomu niepotrzebny i stary oraz zawadza. Jeśli stary człowiek mieszka osobno, trzeba go często odwiedzać. Przede wszystkim należy stwierdzić w jakim stanie zdrowia jest dana osoba, czy nie potrzebuje czasem pomocy lekarza. Trzeba też sprawdzić czy dobrze działają urządzenia wodno-kanalizacyjne jak i gazowe w jego mieszkaniu, wynieść śmieci. Może tez być potrzebna pomoc w zrobieniu zakupów, przygotowaniu odpowiednich dawek leków i sprawdzaniu, czy nie są przeterminowane.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Tagi: , ,