Uzmysłowienie sobie swojej życzliwości dla innych, czynienie im dobra, darzenie ich miłością czy przyjaźnią może być pomocne w oczyszczeniu sumienia z tego wszystkiego, co je gnębi oraz obciąża. Życie nie może być całkowicie wolne od stresów, ale samoobserwacja, poznanie samego siebie jak również doświadczenie mogą przyczynić się do uwierzenia we własne siły, mobilizacji ich w razie potrzeby i do przywrócenia niezbędnej dla zdrowia równowagi oraz pogody duchowej. Na stan zdrowia oraz dobre samopoczucie wpływają przyjazne kontakty z ludźmi. Samotność szkodzi psychice ważne są dobre stosunki w rodzinie, wśród kolegów w klasie, miejscu pracy, w różnych innych grupach społecznych. Okazja do nawiązania z kimś dobrego kontaktu może być wycieczka czy udzielana pomoc koledze w odrabianiu lekcji, a nawet konflikt czy starcie. Umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów trzeba się uczyć. Warunkiem utrzymania się zdrowia oraz przeciwdziałania wielu chorobom jest higiena osobista oraz otoczenia. Każdy człowiek powinien mieć nawyk wykonywania codziennych zabiegów higienicznych. Przyczyna wielu chorób są brudne ręce: stąd ich nazwa: choroba brudnych rąk.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Tagi: , ,