Wpisy oznaczone tagiem ‘zwalczanie’


Przeciwdziałaniu stresowi emocjonalnemu polega przede wszystkim na stłumieniu w sobie przykrych uczuć. Można to osiągnąć poprzez opanowanie pierwszego impetu niepokoju, gniewu, czy niechęci, skierowanie aktywności na zrealizowanie jakiegoś celu zastępczego, podjecie próby patrzenia na swój problem z pozycji obojętnego widza. Trzeba tez wiedzieć, że jeśli stres emocjonalny znacznie się przedłuża lub w krótkich okresach ponawia się wielokrotnie, może nastąpić załamanie się mechanizmów obronnych człowieka. Stany takie nazywamy nerwicą, która wymaga długotrwałego leczenia specjalistycznego. Stres moralny może wywołać poczucie doznanej krzywdy czy upokorzenia, na przykład w związku niedoceniania przez nauczyciela, rodziców czy rówieśników, nieprzyznaniem należnej nagrody. Stres moralny może też się ujawnić w samooskarżeniu się za wyrządzaną komuś krzywdę, na przykład koledze, i cierpienia z powodu poczucia winy. Jednym z e sposobów uwolnienia się ze stresu moralnego jest dokonanie rzetelnej oceny pod względem moralnym własnego postępowania. Zawsze należy się zastanowić nad własnym postępowaniem jak i sposobem myślenia. Nie należy nigdy działać bez zastanowienia. Należy przemyśleć każde swoje zachowanie.

Tagi: , ,