Wpisy oznaczone tagiem ‘sytuacja’


Pomocy innych ludzi wymaga również człowiek chory. Przyczyn chorób jest wiele. Mogą to być na przykład zakażenia(bakteryjne, wirusowe czy pasożytnicze), błędy w żywieniu, różnego rodzaju urazy(rany, załamania, oparzenia), zatrucia. Od rodzaju choroby zależy sposób opieki nad chorym. Niezależnie od pewnych odmienności w pielęgnowaniu chorego istnieją pewne wspólne zasady postępowania i czynności, które maja wpływ na stan psychiczny chorego, przebieg choroby jak i proces zdrowia. Należy pamiętać, że każdy chory wymaga wsparcia psychicznego. Może bowiem być przerażony swoim złym samopoczuciem jak również koniecznością niekiedy długotrwałego leżenia w łóżku. Mogą pojawić się leki, rozdrażnienie, wybuchy gniewu wobec osoby pielęgnującej. Należy na nie reagować spokojnie, starając się wzbudzać u chorego wiarę, że jeśli będzie tego chciał oraz współpracował z lekarzem, poprawa nastąpi szybciej. Chory musi być przekonany, że jest w dobrych rękach, więc może czuć się bezpiecznie. Najważniejszym obowiązkiem osoby opiekującej się chory, jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza. Dotyczy to przede wszystkim częstotliwość i sposób podawania leków.

Tagi: , ,