Wpisy oznaczone tagiem ‘stres’


Przeciwdziałaniu stresowi emocjonalnemu polega przede wszystkim na stłumieniu w sobie przykrych uczuć. Można to osiągnąć poprzez opanowanie pierwszego impetu niepokoju, gniewu, czy niechęci, skierowanie aktywności na zrealizowanie jakiegoś celu zastępczego, podjecie próby patrzenia na swój problem z pozycji obojętnego widza. Trzeba tez wiedzieć, że jeśli stres emocjonalny znacznie się przedłuża lub w krótkich okresach ponawia się wielokrotnie, może nastąpić załamanie się mechanizmów obronnych człowieka. Stany takie nazywamy nerwicą, która wymaga długotrwałego leczenia specjalistycznego. Stres moralny może wywołać poczucie doznanej krzywdy czy upokorzenia, na przykład w związku niedoceniania przez nauczyciela, rodziców czy rówieśników, nieprzyznaniem należnej nagrody. Stres moralny może też się ujawnić w samooskarżeniu się za wyrządzaną komuś krzywdę, na przykład koledze, i cierpienia z powodu poczucia winy. Jednym z e sposobów uwolnienia się ze stresu moralnego jest dokonanie rzetelnej oceny pod względem moralnym własnego postępowania. Zawsze należy się zastanowić nad własnym postępowaniem jak i sposobem myślenia. Nie należy nigdy działać bez zastanowienia. Należy przemyśleć każde swoje zachowanie.

Tagi: , ,Aktywność ruchowa może przejawiać się w pracy fizycznej, gimnastyce jak również w sporcie. Praca fizyczna, podobnie jak siedząca pozycja, ogranicza ruch niektórych grup mięsni, co może prowadzić do różnych zniekształceń ciała. Natomiast racjonalnie prowadzona gimnastyka i uprawianie sportu powodują ćwiczenie wszystkich mięśni, zwiększjąc ich siłę i napięcie. Ruch na świeżym powietrzu przyspiesza wentylacje płuc, ćwiczy mięsień sercowy, pobudza krążenie oraz apetyt, działa odprężająco na psychikę. Zaniechanie ruchu może być przyczyną wadliwej postawy, zwanej postawa zmęczenia. Charakteryzują ja opuszczone barki, zapadnięta klatka piersiowa, wystający brzuch jak również zgarbienie. Warunkiem zdrowia jest umiejętność radzenia sobie z e stresem. Wyróżnia się dwa rodzaje stresu psychicznego: stres emocjonalny oraz stres moralny. Stres emocjonalny może powstać w wyniku napotkania przeszkód utrudniających realizacje zamierzeń lub trudności w zaspokajaniu potrzeb. Napięcia emocjonalne działają hamująco na aktywność lub wyzwalają reakcje agresywne. Człowiek staje się bezradny i bezsilny, wyzwala się w nim lek albo okazuje wściekłość, szuka zwady z otoczeniem.

Tagi: , ,