Wpisy oznaczone tagiem ‘samopoczucie’


Uzmysłowienie sobie swojej życzliwości dla innych, czynienie im dobra, darzenie ich miłością czy przyjaźnią może być pomocne w oczyszczeniu sumienia z tego wszystkiego, co je gnębi oraz obciąża. Życie nie może być całkowicie wolne od stresów, ale samoobserwacja, poznanie samego siebie jak również doświadczenie mogą przyczynić się do uwierzenia we własne siły, mobilizacji ich w razie potrzeby i do przywrócenia niezbędnej dla zdrowia równowagi oraz pogody duchowej. Na stan zdrowia oraz dobre samopoczucie wpływają przyjazne kontakty z ludźmi. Samotność szkodzi psychice ważne są dobre stosunki w rodzinie, wśród kolegów w klasie, miejscu pracy, w różnych innych grupach społecznych. Okazja do nawiązania z kimś dobrego kontaktu może być wycieczka czy udzielana pomoc koledze w odrabianiu lekcji, a nawet konflikt czy starcie. Umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów trzeba się uczyć. Warunkiem utrzymania się zdrowia oraz przeciwdziałania wielu chorobom jest higiena osobista oraz otoczenia. Każdy człowiek powinien mieć nawyk wykonywania codziennych zabiegów higienicznych. Przyczyna wielu chorób są brudne ręce: stąd ich nazwa: choroba brudnych rąk.

Tagi: , ,Pomocy oraz opieki wymagają ludzie w wieku starszym. Ludzie starzy zmieniają się nie tylko zewnętrznie. Zmiany zachodzą w całym organizmie. Trudniejsze staje się oddychanie, serce jak również naczynia krwionośne ulegają zwyrodnieniu, gorzej przebiega trawienie, następuje wyraźne zmniejszenie siły mięśni. Również wzrok, słuch, smak jak również węch ulegają osłabieniu. W zmianach psychicznych na plan pierwszy wysuwa się osłabienie pamięci, krytycyzmu oraz orientacji, co prowadzi bardzo często do zaskakujących zachowań. Niektóre osoby są skłonne do narzekań, podejrzanych i zgłaszania różnych pretensji. Pomoc ludziom starym oraz opieka nad nimi powinna być w miarę wszechstronna, ale delikatna i nie rażąca. Nie powinna w starym człowieku budować przekonania, że już jest nikomu niepotrzebny i stary oraz zawadza. Jeśli stary człowiek mieszka osobno, trzeba go często odwiedzać. Przede wszystkim należy stwierdzić w jakim stanie zdrowia jest dana osoba, czy nie potrzebuje czasem pomocy lekarza. Trzeba też sprawdzić czy dobrze działają urządzenia wodno-kanalizacyjne jak i gazowe w jego mieszkaniu, wynieść śmieci. Może tez być potrzebna pomoc w zrobieniu zakupów, przygotowaniu odpowiednich dawek leków i sprawdzaniu, czy nie są przeterminowane.

Tagi: , ,