Wpisy oznaczone tagiem ‘nabłonek’


Tkanka nabłonkowa Funkcją nabłonka jest oddzielanie organizmu od otaczającego go środowiska, równocześnie pozwalając na wymianę gazową i odbiór bodźców z zewnętrznego świata. Tkanka nabłonkowa wyścieła również jamy ciała i narządy. Funkcją nabłonków zwierząt lądowych jest również zabezpieczenie przed utratą wody. Tkanki te pełnią różne funkcje, dlatego też ich budowa jest wysoce urozmaicona. Wszystkie jednak posiadają błonę podstawną, dzięki której komórki pozostają w zwartym układzie, a między nimi nie ma prawie substancji międzykomórkowej. Zwarty układ komórek utrzymywany jest również dzięki połączeniom międzykomórkowym. Mogą nimi być desmosomy, maleńki białkowe wypustki, znajdujące się na powierzchni błony leżących blisko siebie komórek, które zachodzą na siebie i formują coś w rodzaju zatrzasku. Podobne są połączenia zwierające. Ich funkcją jest silne złączenie komórek nabłonka. Inną funkcję pełnią połączenia zamykające. Mają one uszczelnić przestrzeń między komórkami nabłonka. Za to połączenie komunikacyjne to układ bardzo malutkich białkowych kanalików, przez które mogą przechodzić swobodnie jony i małe cząsteczki, nie mogą za to przedostać się żadne białka.

Tagi: , ,Rodzaje nabłonków Nabłonki dzieli się zazwyczaj ze względu na liczbę warstw komórek i ich kształt. Te, które są tworzone przez jedną warstwę komórek są jednowarstwowe. Jeśli warstw jest dużo, nabłonek jest wielowarstwowy. Komórki nabłonkowe mogą mieć kształt sześcienny, płaski lub walcowaty. Nabłonek jednowarstwowy płaski jest zbudowany z wielobocznych komórek o centralnie ułożonych jądrach. U człowieka tkanka ta jest wszędzie tam, gdzie nie powinno być utrudnione transportowanie różnych substancji, na przykład w pęcherzykach płucnych. Nabłonek jednowarstwowy sześcienny jest zbudowany z równościennych komórek także o centralnie ułożonych jądrach. U człowieka występuje on tam, gdzie zachodzi intensywne wchłanianie lub wydzielanie. Wysokie komórki o kształcie podobnym do graniastosłupów tworzą nabłonek jednowarstwowy walcowaty. Ich jądra leżą w spodniej warstwie cytoplazmy. Nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy tworzą wysokie komórki o kształcie powyginanych graniastosłupów oraz niskie, klinowate komórki. Jądra są umieszczone na różnych wysokościach. Kilka warstw komórek buduje nabłonek wielowarstwowy płaski. Wierzchnia warstwa jest wyraźnie spłaszczona, a jej komórki ulegają złuszczaniu.

Tagi: , ,