Wpisy oznaczone tagiem ‘krew’


Rola krwi Krew ma różne funkcje. Ważna jest jej rola oddechowa – krew dostarcza tlen z płuc do wszystkich komórek ciała. Zaopatruje również wszystkie komórki w materiały budulcowe i energetyczne – jest to rola odżywcza. Istotna jest funkcja wydalnicza krwi – transportuje ona szkodliwe i niepotrzebne produkty metaboliczne, na przykład dwutlenek węgla i związki azotu. Krew bierze również udział w procesach odpornościowych oraz rozprowadza ciepło. Ze wszystkich elementów morfotycznych, w krwi najwięcej jest krwinek czerwonych, czyli erytrocytów. Ich liczba to cecha gatunkowa. Zazwyczaj są one okrągłe i wklęsłe z obu stron. Są przenoszone z prądem krwi. Krwinki czerwone ssaków nie posiadają jądra ani niektórych organelli, są pozbawione na przykład aparatów Golgiego. Kolejnym składnikiem morfotycznym krwi są białe krwinki, zwane są leukocytami. Są bezbarwne i występują zarówno we krwi, jak i w limfie. Ich kształt jest różny, zazwyczaj są kuliste lub owalne. Leukocyty powstają w szpiku czerwonym oraz układzie limfatycznym. Ostatnimi ze składników morfotycznych są trombocyty, czyli płytki krwi. Są to bezbarwne i różnokształtne fragmenty cytoplazmy dużych komórek szpikowych. Są one wyzwalaczami, zapoczątkowującymi proces krzepnięcia krwi. Ich podstawowa rola to udział w zachowaniu ciągłości naczyń krwionośnych.

Tagi: , ,Krew Hemolimfa owadów jest pozbawiona barwników oddechowych i nie transportuje gazów. U innych bezkręgowców krew przenosi tlen i dwutlenek węgla – przenośnikiem mogą być białka: hemoglobina, chlorokruoryna czy hemocyjanina. Kręgowce posiadają dwa rodzaj tkanki łącznej płynnej – krew i limfę. Krew składa się z osocza i elementów morfotycznych: krwinek czerwonych, białych i płytek krwi. Osocze to lekko żółta ciecz, w dziewięćdziesięciu procentach złożona z wody. Rozpuszczone są w nim związki organiczne (głównie białka), a także glukoza i trochę wolnych kwasów tłuszczowych, hormonów i mocznika. W osoczu są też związki organiczne, nie stanowią jednak więcej niż jeden jego procent. Głównie są to: jony wapnia, potasu, magnezu i żelaza oraz chlorek sodu. Elementy morfotyczne krwi są tworzone głównie w czerwonym szpiku kostnym. Wypełnia on jamy szpikowe kości długich i płaskich oraz przestrzenie miedzy beleczkami w końcowych częściach kości długich. W ludzkim ciele czerwony szpik zastępowany jest żółtym od 6-7 roku życia. Nowy szpik nie spełnia jednak funkcji krwiotwórczych. U dorosłego człowieka czerwony szpik znajduje się jedynie w tkance kostnej gąbczastej, a żółty wypełnia jamy szpikowych kości długich.

Tagi: , ,