Wpisy oznaczone tagiem ‘funkcja’


Tkanka nabłonkowa Funkcją nabłonka jest oddzielanie organizmu od otaczającego go środowiska, równocześnie pozwalając na wymianę gazową i odbiór bodźców z zewnętrznego świata. Tkanka nabłonkowa wyścieła również jamy ciała i narządy. Funkcją nabłonków zwierząt lądowych jest również zabezpieczenie przed utratą wody. Tkanki te pełnią różne funkcje, dlatego też ich budowa jest wysoce urozmaicona. Wszystkie jednak posiadają błonę podstawną, dzięki której komórki pozostają w zwartym układzie, a między nimi nie ma prawie substancji międzykomórkowej. Zwarty układ komórek utrzymywany jest również dzięki połączeniom międzykomórkowym. Mogą nimi być desmosomy, maleńki białkowe wypustki, znajdujące się na powierzchni błony leżących blisko siebie komórek, które zachodzą na siebie i formują coś w rodzaju zatrzasku. Podobne są połączenia zwierające. Ich funkcją jest silne złączenie komórek nabłonka. Inną funkcję pełnią połączenia zamykające. Mają one uszczelnić przestrzeń między komórkami nabłonka. Za to połączenie komunikacyjne to układ bardzo malutkich białkowych kanalików, przez które mogą przechodzić swobodnie jony i małe cząsteczki, nie mogą za to przedostać się żadne białka.

Tagi: , ,