Wpisy z kategorii ‘Zdrowie’


Bardzo ważna jest dbałość o czystość starego człowieka, jak również jego odzieży, pościeli a także pomieszczenie, w którym przebywa. Stąd też od czasu do czasu trzeba zrobić gruntowniejsze porządki w jego domu. By utrzymać dobrą kondycję, starzy ludzie powinni zażywać ruchu w swoim domu, lub w formie lekkiej gimnastyki a także codziennych spacerów. Konieczne jest także ograniczenie spożywania przez ludzi starych słodyczy jak również produktów z białej mąki. Starzenia się i niedołęstwu z nim związanemu przeciwdziała praca, zajęcie się na przykład tym, co dana osoba wykonywała dawniej, podtrzymywanie hobby. Praca nie może być ani męcząca , ani denerwująca, ale brak zajęcia jest wręcz szkodliwy. Utrzymanie jak najdłużej sprawności oraz żywotności ludzi starych jest przede wszystkim zadaniem rodziny. Właściwa troska oraz opieka mogą na długo zapewnić starym ludziom pogodne i bardzo szczęśliwe życie. Każdy młody człowiek powinien zastanowić się nad formą pomocy niepełnosprawnym starszym osobom, obłożnie chorym jak również starczym. Należy bezwzględnie pamiętać o tym, ze opieka nad starsza osobą jest naszym obowiązkiem. Wymaga to od nas wiele wrażliwości jak również cierpliwości.

Tagi: , ,Zdrowie dzieci Aby zapewnić naszym dzieciom dobre zdrowie, dokładamy do tego wszelakich starań. Na temat zdrowia dzieci można by napisać całe, opasłe tomy. To temat długi i szeroki. Zdrowie naszych pociech jest czymś, o co niejednokrotnie troszczymy się bardziej aniżeli o własne. Bardzo nie lubimy, gdy nasze dzieci chorują. Od ich chwili narodzin dbamy o to, aby regularnie składały wizyty u pediatry, troszczymy się o ich obowiązkowe szczepienia, a kiedy osiągną już pewien wiek, regularnie prowadzamy je na kontrolę stomatologiczną. Właściwie to tak naprawdę nie wiadomo, od czego, od jakich czynników uzależnione jest to, że jedne dzieci chorują w zasadzie non stop, a inne rzadko albo naprawdę bardzo sporadycznie. A przecież zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dokładamy wszelakich starań, aby o te zdrowie dbać. Kupujemy naszym dzieciom preparaty witaminowe wzmacniające odporność ich organizmów. Robimy też wszystko, aby w otrzymywanych od nas posiłkach otrzymywały wszystkie niezbędne składniki, choć bywa to czasami trudne. Ich dobry stan zdrowia jest dla nas absolutnie bezcenny.

Tagi: , ,Pomocy innych ludzi wymaga również człowiek chory. Przyczyn chorób jest wiele. Mogą to być na przykład zakażenia(bakteryjne, wirusowe czy pasożytnicze), błędy w żywieniu, różnego rodzaju urazy(rany, załamania, oparzenia), zatrucia. Od rodzaju choroby zależy sposób opieki nad chorym. Niezależnie od pewnych odmienności w pielęgnowaniu chorego istnieją pewne wspólne zasady postępowania i czynności, które maja wpływ na stan psychiczny chorego, przebieg choroby jak i proces zdrowia. Należy pamiętać, że każdy chory wymaga wsparcia psychicznego. Może bowiem być przerażony swoim złym samopoczuciem jak również koniecznością niekiedy długotrwałego leżenia w łóżku. Mogą pojawić się leki, rozdrażnienie, wybuchy gniewu wobec osoby pielęgnującej. Należy na nie reagować spokojnie, starając się wzbudzać u chorego wiarę, że jeśli będzie tego chciał oraz współpracował z lekarzem, poprawa nastąpi szybciej. Chory musi być przekonany, że jest w dobrych rękach, więc może czuć się bezpiecznie. Najważniejszym obowiązkiem osoby opiekującej się chory, jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza. Dotyczy to przede wszystkim częstotliwość i sposób podawania leków.

Tagi: , ,Rola krwi Krew ma różne funkcje. Ważna jest jej rola oddechowa – krew dostarcza tlen z płuc do wszystkich komórek ciała. Zaopatruje również wszystkie komórki w materiały budulcowe i energetyczne – jest to rola odżywcza. Istotna jest funkcja wydalnicza krwi – transportuje ona szkodliwe i niepotrzebne produkty metaboliczne, na przykład dwutlenek węgla i związki azotu. Krew bierze również udział w procesach odpornościowych oraz rozprowadza ciepło. Ze wszystkich elementów morfotycznych, w krwi najwięcej jest krwinek czerwonych, czyli erytrocytów. Ich liczba to cecha gatunkowa. Zazwyczaj są one okrągłe i wklęsłe z obu stron. Są przenoszone z prądem krwi. Krwinki czerwone ssaków nie posiadają jądra ani niektórych organelli, są pozbawione na przykład aparatów Golgiego. Kolejnym składnikiem morfotycznym krwi są białe krwinki, zwane są leukocytami. Są bezbarwne i występują zarówno we krwi, jak i w limfie. Ich kształt jest różny, zazwyczaj są kuliste lub owalne. Leukocyty powstają w szpiku czerwonym oraz układzie limfatycznym. Ostatnimi ze składników morfotycznych są trombocyty, czyli płytki krwi. Są to bezbarwne i różnokształtne fragmenty cytoplazmy dużych komórek szpikowych. Są one wyzwalaczami, zapoczątkowującymi proces krzepnięcia krwi. Ich podstawowa rola to udział w zachowaniu ciągłości naczyń krwionośnych.

Tagi: , ,Mycie rak powinno być wpisane w nasze nawyki. Zawsze trzeba je myć po skorzystaniu z toalety, po kontaktach z osobami chorymi, po dotykaniu przedmiotów zanieczyszczonych lub zakażonych. Mycie rąk jest obowiązkowe przed każdym posiłkiem. Zdrowiu szkodzą również niektóre używki. Produkty działające pobudzająco na system nerwowy wskutek zawartości w nich na przykład kofeiny, nikotyny, alkoholu jak również środków narkotycznych, nasennych oraz uspokajających są szkodliwe dla naszego zdrowia. Nieprzeparty pociąg do używek nazywa się nałogiem albo uzależnieniem. Nałogi prowadzą pod względem naukowym, do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, jego zwyrodnień pod względem fizycznym oraz umysłowym, a nawet do przedwczesnej śmierci. Do najważniejszych i niestety najczęściej występujących należą niewątpliwie narkomania, palenie papierosów jak również alkoholizm. Ten ostatni jest chyba najpopularniejszym sposobem, który wybierają ludzie na radzenie sobie ze stresem jak i codziennymi problemami. Papierosy wybierają już nawet bardzo młodzi ludzie, tłumacząc to sposobem na odstresowanie się od problemów w domu jak i szkole. Narkotyki to również powszechny problem wśród młodzieży, choć rzecz jasna nie tylko.

Tagi: , ,Pomocy oraz opieki wymagają ludzie w wieku starszym. Ludzie starzy zmieniają się nie tylko zewnętrznie. Zmiany zachodzą w całym organizmie. Trudniejsze staje się oddychanie, serce jak również naczynia krwionośne ulegają zwyrodnieniu, gorzej przebiega trawienie, następuje wyraźne zmniejszenie siły mięśni. Również wzrok, słuch, smak jak również węch ulegają osłabieniu. W zmianach psychicznych na plan pierwszy wysuwa się osłabienie pamięci, krytycyzmu oraz orientacji, co prowadzi bardzo często do zaskakujących zachowań. Niektóre osoby są skłonne do narzekań, podejrzanych i zgłaszania różnych pretensji. Pomoc ludziom starym oraz opieka nad nimi powinna być w miarę wszechstronna, ale delikatna i nie rażąca. Nie powinna w starym człowieku budować przekonania, że już jest nikomu niepotrzebny i stary oraz zawadza. Jeśli stary człowiek mieszka osobno, trzeba go często odwiedzać. Przede wszystkim należy stwierdzić w jakim stanie zdrowia jest dana osoba, czy nie potrzebuje czasem pomocy lekarza. Trzeba też sprawdzić czy dobrze działają urządzenia wodno-kanalizacyjne jak i gazowe w jego mieszkaniu, wynieść śmieci. Może tez być potrzebna pomoc w zrobieniu zakupów, przygotowaniu odpowiednich dawek leków i sprawdzaniu, czy nie są przeterminowane.

Tagi: , ,