Wpisy z kategorii ‘Tkanki’


Tkanki łączne oporowe Tkanki łączne oporowe zapewniają podporę ciała i ochronę mechaniczną. Są charakterystyczne dla zwierząt posiadających twardy szkielet osiowy, czyli dla kręgowców. Z bezkręgowców jedynie głowonogi posiadają tą tkankę, buduje ona u nich puszkę mózgową. Tkanki te dzielą się chrzęstne i kostne. Tkanka chrzęstna tworzy chrząstki i nie jest unaczyniona ani unerwiona. Składa się z istoty międzykomórkowej, w której zanurzone są włókna białkowe i elementy komórkowe, z których najliczniej występują komórki chrzęstne – chondrocyty. Komórki te przekształcają się w razie mechanicznego urazu w komórki chrząstkogubne, zwane chondroklastami, które rozpuszczają chrząstkę. Trochę chondrocytów zmienia się również w komórki chrząstkotwórcze. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest uzupełnianie ubytków w tkance chrzęstnej. Tkanka chrzęstna szklista buduje szkielet kręgowców w okresie zarodkowym. U ryb dwudysznych i chrzęstnoszkieletowych jest ona podstawowym materiałem budulcowym szkieletu form dorosłych. Występuje również w szkielecie dorosłego człowieka – buduje powierzchnie stawowe i przymostkowe części żeber, jest też w oskrzelach oraz części chrzęstnej nagłośni i nosa.

Tagi: , ,